Om Öresunds Bowlingsällskap

Vår historia

Öresunds Bowling Sällskap bildades den 16 maj 1960 av brödratrion Per Nilsson, Jan Nilsson och Eric Nilsson. Brödratrion startade sina bowlingkarriärer år 1957 då man började spela bowling i korplaget Lundbergs Isolerings BK (LIBK). Efter att ha spelat korpbowling i ett par år blev man år 1959 medlemmar i bowlingklubben MAI som tränade på bowlinghallen i Persborg. Tiden i MAI blev kort och man började år 1960 istället spela i den egenbildade klubben Öresunds Bowling Sällskap. I samband med att brödratrion bröt sig ur MAI följde även Hans Lindström och Birger Skoogh med över till Öresunds Bowling Sällskap. Dessutom var det fem nybörjare som lockades till spel i den nybildade klubben; Bert Johansson, Per E Carlsson, Ronnie Bengtsson, Hazze Malmberg och Helgot Olsson. Dessa 10 bowlingspelare utgjorde klubbens medlemmar under det första verksamhetsåret.

Öresunds BS började spela i Division VIII i Skåneserien, vilket var den tidens lägsta division. I samband med bildandet av klubben registrerades även klubbens matchdress till blå byxor och vit skjorta. Styrelsen bestod av Per Nilsson som ordförande, Jan Nilsson som vice ordförande, Hazze Malmberg som sekreterare och Helgot Olsson som kassör. Eric Nilsson var UK och lagledare.

Namnet Öresunds Bowling Sällskap baserade brödratrion på det företag som Per Nilsson och Eric Nilsson arbetade för, nämligen Öresundsbolaget. Båda arbetade ombord på Öresundsbolagets olika färjor som trafikerade Malmö – Köpenhamn och Limhamn – Dragör. Bland annat arbetade man ombord på fartyget M/S Öresund, som trafikerade linjen Malmö – Köpenhamn, vars namn också ligger som grund till valet av klubbens namn.

Bowlinghallen vid Davidshall var klubbens hemmahall under det första verksamhetsåret. Hallen hade 4 banor med manuell kägelresning. Träningsdag var fredagar mellan kl 1700 till kl 1800. Inträdesavgiften för en medlem uppgick till 5 kr och månadsavgiften till 20 kr. Vidare tog klubben ut en avgift vid seriespel som var baserad på medlemmens resultat. En match kostade 6 kr om man gjorde under 600 pg, 4 kr om man gjorde under 675 pg och 2 kr om man gjorde under 750 pg. De spelare som gjorde över 750 pg fick däremot spela utan att erlägga någon avgift.

Under säsongen 1961-1962 fick klubben ytterligare 7 medlemmar och man var då totalt 17 aktiva medlemmar. Brist på träningsbanor på hemmahallen vid Davidshall medförde att man även hade träningsbanor på Pilgårdens bowlinghall. Hallen som var något större med sina 8 banor hade också manuell kägelresning.

Inför klubbens tredje verksamhetsår 1962-1963 flyttade Öresunds Bowling Sällskap ifrån Davidshall och Pilgården till sin nya hemmahall Kronprinsen. Den nya bowlinghallen vid Kronprinsen invigdes den 7 september 1962 och var Skånes första helautomatiska bowlinganläggning med 14 stycken AMF banor. Hallen var Sveriges näst största efter Enskedehallen i Stockholm.

Under säsongen 1965-1966 flyttade man emellertid till den nya 44 banors hallen vid Östercentrum i Malmö. Den nya hallen som hette Scandinavia Bowling (idag Big Bowl) var vid tillfället Sveriges och Europas största bowlinghall. Det blev dock en kortlivad vistelse för klubben, endast en halv säsong, varefter man flyttade tillbaka till Kronprinsen. Öresunds Bowling Sällskap hade Kronprinsen som hemmahall fram till säsongen 1974-1975 då man beslutade sig för att flytta till bowlinghallen vid Östercentrum, som då kallades för VM-hallen efter att VM spelats där 1967.

Man stannade på VM-hallen i ca 16 år innan flyttlasset än en gång gick vidare. Inför säsongen 1990-1991 flyttade man till Baltiska hallen, som än idag är hemmahall för Öresunds Bowling Sällskap. När Baltiska hallen invigdes den 5 december 1964 var den vid tillfället Sveriges största och modernaste hall med sina 22 Brunswickbanor.

Av de 10 medlemmar som var med från början är fortfarande Jan Nilsson aktiv inom klubben. Öresunds BS var bland de första klubbar som satsade på ungdomar genom BK Snobben i en på den tiden ganska typisk gubbsport. Den ständigt drivande kraften i klubben har varit Per Nilsson och den arbetsinsats, som han lagt ner på Öresunds BS är omätbar och ovärderlig. .

Öresunds BS tillhörde den högsta eliten under 80-talet och är för närvarande representerade i Division 1 Södra Götaland. Genom åren har klubbens medlemmar presterat en mängd framgångar inte bara spelmässigt utan även genom arbete utanför banorna. Ett par prestationer bör omnämnas:

Vi som i dag tillhör Öresunds BS och är stolta över detta skall skänka grundarna av klubben en tacksamhetens tanke. Låt oss också lova att i framtiden söka vår förening till nya framgångar och vidareskapa den gemenskap, som under de hittillsvarande åren varit ett adelsmärke för Öresunds BS. Vi skall inte nedslås av tillfälliga motgångar utan istället låta dessa svetsa oss fastare samman och göra allt för att sätta klubbens intressen i första rummet. Med denna målsättning och fast beslutsamhet i ord och handling kanske vår dröm om att återigen spela i högsta serien inte ligger alltför långt borta.

Vår hall är Baltiska Bowlinghallen Malmö. Är du intresserad så är du välkommen till oss. Vi tränar på onsdagar kl. 18.00, samt lägger in extra träningskvällar då tid finns tillgänglig i hallen.

ÖBS styrelse